Sabtu, 16 Januari 2021

Bidang Integrasi Bangsa

  

Kepala Bidang

Drs. Didik Tri Wahyudi, M.Si

Pembina

NIP: 19650825 199210 1 003

 

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Munir, SE

Penata

NIP: 19690815 199202 1 001

 

M. Imron

Pengatur Muda Tingkat 1

NIP: 19811101 200902 1 001 

 

Elvi Nurmawati, Amd

Penata Muda

NIP: 19761114 199901 2 001

 

Sub Bidang Pembaruan & Hak Azazi Manusia

Drs. Syaiful Rahman, M. Pd

Penata Tingkat 1

NIP: 19600717 198201 1 014

 

Purwahyudi

Penata Muda Tingkat 1

NIP: 19680205 199210 1 002